Beczki stalowe

Beczki stalowe są opakowaniami o pojemnościach od 30 do 216,5 litrów. Występują dwa rodzaje beczek – beczki otwierane całkowicie (z pokrywą) oraz beczki z korkami.

Jest to bezpieczne opakowanie do transportu i przechowywania substancji płynnych, sypkich i stałych, również niebezpiecznych, zakwalifikowanych do grupy opakowań I.-III./X. Według nadanego kodu UN. Transport ADR, RID, IMDG-Code – transport morski.